Tạo Backup từ Volume

Sunteco Cloud cung cấp tính năng tạo Backup từ Volume giúp cho người dùng thuận tiện trong việc sử dụng.

Pre-condition

  • Truy cập vào Workspace.

  • Có ít nhất một Server hoặc một Volume.

Bước 1: Vào màn hình Volume

Tại màn hình Volume. chọn Action > Create Backup từ Volume cần backup.

Step

Bước 2: Điền thông tin

Người dùng điền thông tin bao gồm:

  • Backup Name

  • Chọn option Auto Backup hoặc Manual backup.

Step

Bước 3: Xác nhận tạo backup

Ấn nút CONFIRM để tiến hành tạo backup.

Step

Result:

Sau khi tạo backup thành công, hệ thống sẽ hiển thị backup vừa tạo ở màn hình Backup versions.

Step